شنبه 27 بهمن 1397
در راستای تحقق بند 13 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، مبنی بر ایجاد تنوع در روش های فروش نفت و مشارکت بخش خصوصی و همچنین اجرای بند (ح) ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه کشور، شرکت ملی نفت ایران به عرضه نفت خام، میعانات گازی و سایر فرآورده های نفتی در رینگ صادراتی بورس انرژی اقدام نموده است.
بر این اساس شرکت ملی نفت ایران عرضه مستمر و منظم در بلند مدت را مهم ترین وظیفه خود می داند که طبق برنامه اعلامی از طریق این سامانه اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت. همچنین امکان دریافت اطلاعات لازم از طریق وب سایت رسمی بورس انرژی ایران یا کارگزاری های رسمی فراهم می باشد.
خاطر نشان می سازد چارچوب عرضه بر اساس مصوبات و مجوزهای اخذ شده از نهادهای قانونی ذی صلاح بوده و بهبود مستمر شرایط آن بر اساس نیاز بازار، مشروط به امکان اخذ مجوزهای مربوطه در دستور کار شرکت ملی نفت ایران می باشد.

فرایند خرید نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی


جزئیات کامل هر عرضه در اطلاعیه عرضه درج می شود که از طریق این سامانه قابل دریافت می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

شرایط عمومی

1- متقاضیان خرید باید پیش از انجام معامله در روز عرضه، نسبت به واریز 6 درصد ارزش سفارش به عنوان پیش پرداخت به صورت ارزی یا ریالی اقدام کنند.

2- از نظر صلاحیت متقاضیان خرید، صرف توانایی تادیه پیش پرداخت طبق بند 1، کفایت می کند و خرید توسط هر کد معاملاتی، فاقد محدودیت است.

3-
فروش محموله ها به صورت مقصد آزاد (به جز سرزمین اشغالی فلسطین) خواهد بود.

4- حداقل حجم بارگیری برای حمل دریایی 35 هزار بشکه و برای حمل زمینی هزار بشکه است.

5- زمان بارگیری محموله، حداکثر 90 روز پس از تاریخ عرضه خواهد بود و خریدار باید طی این بازه زمانی بر اساس فرآیند اعلامی در اطلاعیه عرضه اقدام به بارگیری نماید.

6-
جهت تسویه باقی وجه معامله، صورت حساب موقت قبل از بارگیری به صورت ارزی یا ریالی به میزان 100 درصد ارزش محموله صادر می شود که خریدار باید نقدی یا اعتباری نسبت به تسویه آن از طریق واریز به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا خارج از بورس با تامین اعتبار جهت واریز به حساب های معرفی شده از سوی شرکت ملی نفت ایران از طریق کلیه روش های ممکن از جمله مکانیزم های ارزی موجود و منوط به تائید شرکت ملی نفت ایران اقدام نماید.

7- در حالت تسویه حساب اعتباری، مهلت تسویه حساب حداکثر 90 روز بعد از تاریخ بارنامه خواهد بود و خریدار موظف است طی این دوره بر اساس شیوه توافق شده نسبت به تسویه حساب اقدام نماید.
8- در حالت تسویه حساب به صورت ریالی نرخ تسعیر ارز، اسکناس سنا است و بر این اساس خریدار معاف از پیمان سپاری ارزی ارزش محموله صادراتی است.
9- محل و شیوه تحویل محموله ها، جهت حمل دریایی به صورت فوب خارگ یا عملیات کشتی به کشتی(STS) و جهت حمل زمینی برای نفت خام از مخازن نفت پالایشگاه تبریز و برای میعانات گازی از مخازن پالایشگاه ستاره خلیج فارس قابل تحویل است.