يكشنبه 21 بهمن 1397
نوبت عرضه محصول تاریخ عرضه حجم عرضه
(بشکه)
قیمت پایه
(دلار در هر بشکه)
اطلاعیه عرضه
43 نفت گاز(گازوئیل) 1398/10/04 دویست و شصت هزار  منفی 8.7 دلار نسبت به گازوئیل 500ppm خلیج فارس فارسی 
44 نفت گاز(گازوئیل) 1398/10/11 سیصد و سی و سه هزار منفی 8.7 دلار نسبت به گازوئیل 500ppm خلیج فارس فارسی 
45 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/10/23 دو میلیون منفی 6 دلار نسبت به نفت خام دوبی فارسی 
English
46 نفت خام سبک ایران 1398/10/24 دو میلیون منفی 7 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی 
English
47 نفت خام سنگین ایران 1398/10/25 دو میلیون منفی 8.5 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
English
48 میعانات گازی پارس جنوبی 1398/11/28 دو میلیون منفی 9 دلار نسبت به نفت خام دوبی فارسی 
English
49 نفت خام سبک ایران 1398/11/29 دو میلیون منفی 7 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی 
English
50 نفت خام سنگین ایران 1398/11/30 دو میلیون منفی 8.5 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
English
51 میعانات گازی پارس جنوبی(تحویل دریایی) 1398/12/12 دو میلیون منفی 9 دلار نسبت به نفت خام دوبی فارسی 
English
52 میعانات گازی پارس جنوبی(تحویل زمینی) 1398/12/13 20 هزار منفی 14 دلار نسبت به نفت خام دوبی فارسی 
English
53 نفت خام سبک ایران 1398/12/13 دو میلیون منفی 7 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی 
English
54 نفت خام سنگین ایران 1398/12/14 دو میلیون منفی 8.5 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
English
55 نفت خام سنگین ایران 1398/12/21 500 هزار منفی 8.5 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
English
56 نفت کوره 380 سانتی استوک 1398/12/27 35 هزار تن  منفی 33 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
57 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/01/20 35 هزار تن  منفی 38 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی

آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

شرایط عمومی

1-متقاضیان خرید باید پیش از انجام معامله در روز عرضه، نسبت به واریز پیش پراخت به صورت ارزی یا ریالی(طبق شرایط اعلامی در اطلاعیه عرضه هر محصول) اقدام کنند.

2-خرید توسط هر کد معاملاتی، فاقد محدودیت است.

3-
 فروش محموله ها به صورت مقصد آزاد (به جز سرزمین اشغالی فلسطین) خواهد بود.

4- در صورت انجام معامله، متقاضی به شرکت ملی نفت جهت انعقاد قرارداد معرفی می شود.

5-برای کسب اطلاع کامل از شرایط معامله هر محصول؛ از جمله حداقل میزان بارگیری، دوره زمانی بارگیری، شیوه تحویل محموله، نحوه تسویه حساب ارزش محموله و سایر موارد، لازم است متقاضیان  اطلاعیه عرضه آن محصول را که در این صفحه بارگزاری شده است، مطالعه نمایند.