یکشنبه 21 بهمن 1397
نوبت عرضه محصول تاریخ عرضه حجم عرضه
(بشکه)
قیمت پایه
(دلار در هر بشکه)
اطلاعیه عرضه
81 نفت کوره 280 سانتی استوک 1399/04/11 35 هزار تن  منفی 40 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
82 نفت کوره 280 سانتی استوک 1399/04/18 35 هزار تن  منفی 40 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
83 نفت گاز
(گازوئیل یک درصد سولفور)
1399/04/18 260 هزار منفی 6 دلار نسبت به گازوئیل ۵۰۰ppm خلیج فارس فارسی
84 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/04/24 35 هزار تن  منفی 42 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
85 نفت گاز
(گازوئیل یک درصد سولفور)
1399/04/31 260 هزار منفی 5:50 دلار نسبت به گازوئیل ۵۰۰ppm خلیج فارس فارسی
86 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل زمینی) 1399/05/15 10 هزار تن 200 دلار در هر تن فارسی 
87 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/05/28 35 هزار تن  منفی 42 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
88 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل زمینی) 1399/05/29 5 هزار تن 200 دلار در هر تن فارسی 
89 گاز مایع سیری
 
1399/06/12 15 هزار تن منفی 80 دلار در هر تن فارسی 
90 نفت کوره 380 سانتی استوک 1399/06/12 35 هزار تن  منفی 43 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی
91 نفت خام سبک ایران 1399/06/26 یک میلیون منفی 9 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
92 نفت خام سنگین ایران 1399/06/26 یک میلیون منفی 10 دلار نسبت به برنت(Bwave) فارسی
93 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل زمینی) 1399/06/26 5 هزار تن 200 دلار در هر تن فارسی 
94 میعانات گازی پارس جنوبی (تحویل دریایی) 1399/06/26 یک میلیون منفی 11 دلار نسبت به نفت خام دوبی فارسی 
95 نفت کوره 280 سانتی استوک 1399/07/02 80 هزار تن  منفی 50 دلار در هر تن نسبت به نفت کوره 180 سانتی استوک خلیج فارس فارسی

آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

شرایط عمومی

1-متقاضیان خرید باید پیش از انجام معامله در روز عرضه، نسبت به واریز پیش پراخت به صورت ارزی یا ریالی(طبق شرایط اعلامی در اطلاعیه عرضه هر محصول) اقدام کنند.

2-خرید توسط هر کد معاملاتی، فاقد محدودیت است.

3-
 فروش محموله ها به صورت مقصد آزاد (به جز سرزمین اشغالی فلسطین) خواهد بود.

4- در صورت انجام معامله، متقاضی به شرکت ملی نفت جهت انعقاد قرارداد معرفی می شود.

5-برای کسب اطلاع کامل از شرایط معامله هر محصول؛ از جمله حداقل میزان بارگیری، دوره زمانی بارگیری، شیوه تحویل محموله، نحوه تسویه حساب ارزش محموله و سایر موارد، لازم است متقاضیان  اطلاعیه عرضه آن محصول را که در این صفحه بارگزاری شده است، مطالعه نمایند.