بورس انرژی، میزبان عرضه گازوئیل، نفت کوره و میعانات گازی شرکت ملی نفت ایران 
عرضه نفت کوره شرکت ملی نفت در رینگ بین‌الملل بورس انرژی 
27 اسفندماه، عرضه نفت کوره شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین‌الملل بورس انرژی
عرضه ۶ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی 
4 دی، عرضه گازوئیل در رینگ بین الملل بورس انرژی 
اعلام تغییرات جدید عرضه نفت خام و میعانات گازی در رینگ صادراتی بورس انرژی 
شیوه‌نامه نحوه عرضه نفت خام و میعانات گازی در رینگ صادراتی بورس انرژی ابلاغ شد
عرضه 6 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی 
16 مهرماه؛ عرضه 2 میلیون بشکه نفت‎ خام سبک در رینگ بین‌الملل بورس انرژی
عرضه ۲ میلیون بشکه میعانات گازی در بورس انرژی
2 مهر؛ عرضه 2 میلیون بشکه نفت‎ خام سنگین در بورس انرژی
2 میلیون بشکه نفت‎ خام سبک در بورس انرژی عرضه می‎شود
20 شهریور؛ عرضه 2 میلیون بشکه میعانات گازی در بورس انرژی
12 شهریور؛ هشتمین عرضه نفت خام سنگین در بورس انرژی
دو میلیون بشکه نفت خام سنگین در بورس انرژی عرضه می‎شود
30 مرداد؛ ششمین عرضه نفت خام سنگین در بورس انرژی
22 مرداد؛ عرضه دو میلیون بشکه نفت‎ خام سبک در بورس انرژی
دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی در بورس انرژی عرضه می‎شود
8 مرداد؛ پنجمین عرضه نفت خام سنگین در بورس انرژی
اول مرداد؛ سیزدهمین عرضه نفت خام سبک در رینگ بین‎الملل بورس انرژی
1 2 3
شرایط عمومی