27 اسفندماه، عرضه نفت کوره شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین‌الملل بورس انرژی
عرضه ۶ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی 
4 دی، عرضه گازوئیل در رینگ بین الملل بورس انرژی 
اعلام تغییرات جدید عرضه نفت خام و میعانات گازی در رینگ صادراتی بورس انرژی 
شیوه‌نامه نحوه عرضه نفت خام و میعانات گازی در رینگ صادراتی بورس انرژی ابلاغ شد
عرضه 6 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی 
16 مهرماه؛ عرضه 2 میلیون بشکه نفت‎ خام سبک در رینگ بین‌الملل بورس انرژی
عرضه ۲ میلیون بشکه میعانات گازی در بورس انرژی
2 مهر؛ عرضه 2 میلیون بشکه نفت‎ خام سنگین در بورس انرژی
2 میلیون بشکه نفت‎ خام سبک در بورس انرژی عرضه می‎شود
20 شهریور؛ عرضه 2 میلیون بشکه میعانات گازی در بورس انرژی
12 شهریور؛ هشتمین عرضه نفت خام سنگین در بورس انرژی
دو میلیون بشکه نفت خام سنگین در بورس انرژی عرضه می‎شود
30 مرداد؛ ششمین عرضه نفت خام سنگین در بورس انرژی
22 مرداد؛ عرضه دو میلیون بشکه نفت‎ خام سبک در بورس انرژی
دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی در بورس انرژی عرضه می‎شود
8 مرداد؛ پنجمین عرضه نفت خام سنگین در بورس انرژی
اول مرداد؛ سیزدهمین عرضه نفت خام سبک در رینگ بین‎الملل بورس انرژی
25 تیرماه؛ هشتمین عرضه میعانات گازی در بورس انرژی
18 تیر؛ چهارمین عرضه نفت خام سنگین در بورس انرژی
1 2
شرایط عمومی